HİPERTANSİYON

Bu konuda toplam 1 içerik bulundu.

HİPERTANSİYONLU KADINDA CİNSELLİK

HİPERTANSİYONLU KADINDA CİNSELLİK

Hipertansiyonu olan kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğunun daha çok olduğu düşünülüyor. Hipertansiyonun kadınlar arasındaki yaygınlığı düşünülecek olursa, aslında büyük bir kesimi kapsayan ve gözardı edilen bir sorun olduğu görülmekte…
Yapılan çalışmada hipertansiyonu olan ve olmayan kadın arasında cinsel fonksiyon açısından çok fark olduğu görülmüş.
Verilen tedavilerle cinsel fonksiyon bozukluğunun çok düzelmediği de tespit edilen bir başka durum..
Hipertansiyonda kullanılan pek çok ilaç çeşidi var biliyorsunuz. Bu ilaç çeşitlerinin bazılarının cinsel fonksiyonlara daha yararlı olabileceği ya da cinsel problemi derinleştirebileceği de düşünülmüyor.
Hipertansiyonlu hastadaki bu sorunun hipertansiyonun asıl olarak altında yatan nedene ve beraberindeki diğer hastalıklara da bağlı olabileceği düşünülmekte.

100% PRIVACY
PRIVACY NOTICE
 
Your reason for applying to our Antalya clinic and your personal information will be kept completely confidential within the scope of your legal rights (T.R. Ministry of Health Patient Rights Regulation R.G. 01.08.1998, 23420).
No information about your personal information, illness and treatment is given to other people.