NUCHAL KALINLIK

Bu konuda toplam 1 içerik bulundu.

ENSE KALINLIĞI ÇOĞUNLUKLA KÖTÜDÜR

Fetüsdeki ense kalınlığı ne kadar yüksekse, olumsuz sonuçlarla ilişkisi o kadar yüksektir.
Ense kalınlığının nedeni bir anormallik olsa bile bir süre sonra geriler.
Pek çok hastalığın belirtisi olabilir.
İlk dışlanması gereken genetik anomalilerdir.
Ardından doğumsal kalp anomalisi açısından ekokardiyografi incelemesi gerekir.
Genetik normalken ense kalınlığı artmış olabilir. Eğer böyleyse yapısal anomaliler açısından devam eden haftalarda dikkatli olmak gerekir.
Ense kalınlığı arttıkça ek bulgu yakalama olasılığı artar. Ek bulgular ikinci üç ayda daha çok yakalanabilir. Kalp ve diğer organların taraması açısından gebelik büyüdükçe anomali saptanma olasılığı artar. 20.haftadan sonra anomali yakalama oranı genelde pek değişmez.
Gebelik haftası, deneyim, ultrason cihazının özellikleri, bebeğin duruşu ve annenin beden yapısı erken haftalardaki yakalama başarısını etkiler.

100% PRIVACY
PRIVACY NOTICE
 
Your reason for applying to our Antalya clinic and your personal information will be kept completely confidential within the scope of your legal rights (T.R. Ministry of Health Patient Rights Regulation R.G. 01.08.1998, 23420).
No information about your personal information, illness and treatment is given to other people.