POLİKİSTİK OVER

Yasal Uyarı | POLİKİSTİK OVER

Bu web sitesindeki içerikler tamamen  tanıtım ve bilgilendirme amaçlıdır. Sağlık probleminizin çözümü için doktor muayenesi gerekmektedir.Bu sitedeki bilgilerin hekim kontrolü olmaksızın uygulanması durumunda oluşabilecek her tür şikayet ve durumdan Op.Dr. Güray Ünlü sorumlu değildir.

Bu konuda toplam 4 içerik bulundu.

POLİKİSTİK OVER

 

POLİKİSTİK OVER NEDENLERİ NEDİR?

Günümüzde halen sendromun nedeni ve tanı kriterleri hakkında tartışmalar sürmektedir.
Yumurtalık fonksiyonlarını yöneten hormonlarda değişiklikler, insülin salınım ve etki bozuklukları, beraberinde genetik faktörler ön plana çıkmaktadır.

POLİKİSTİK OVER TANISI NASIL KONUR? 

AŞAĞIDAKİ ÜÇ KRİTERDEN İKİSİNİN BİRLİKTELİĞİ OLMALIDIR: 

l. Yumurtlamanın bozulması
2.Klinik ve/veya biyokimyasal erkeklik hormonu fazlalığı,
3.Ultrasonografıde polikistik overler.

POLİKİSTİK OVERDE TEST SONUÇLARI 

LH düzeylerinde ve LH/FSHoranında artış vardır. %25-60 hastada insülin seviyesinde artış ve  insülin direnci saptanabilir.
Polikistik overde ultrasonografi  görüntülemesinde 2-9 mm çaplı, 12 veya daha fazla follikül olması ve/veya artmış over hacimi (> 10 mL)  gözlenir.Bu bulgunun tek overde olması yeterlidir.
Ultrasonografık polikistik over görüntüsü, sağlıklı kadınlarda da %20'lere varan oranlarda bulunabilir. 

POLİKİSTİK OVER BELİRTİLERİ NELERDİR? 

İlk ergenlikten  itibaren başlayan adet düzensizlikleri, kıllanma, akne, ciltte yağlanma, saçlarda dökülme ve gebe kalmada güçlük ile karşımıza çıkmaktadır. % 50 hastada şişmanlık olabilir. Hastaların  %20' sinde adetlerin düzenli olabileceği de bildirilmiştir . Ayrıca, etnik özellikler ve bireysel farklılıklara bağlı olarak, her hastada hirsutizm bulunmayabileceği de akılda tutulmalıdır. 
Kıllanma                %60-90
Seyrek adet görme %50-90
Kısırlık                    %55-75
Polikistik over görünümü %50-75
Şişmanlık                 %40-60
Adet görmeme        %25-50
Akne                        %20
Normal adet düzeni %22 oranında gözlenir.
Kıllanmada  üst dudak, çene, göğüs bölgesi, sırtın alt ve üst kısmı, alt ve üst karın, kol ve bacakların üst kısımlarına bakılır ve kıllanma derecesi belirlenebilir.

POLİKİSTİK OVERDE ŞİŞMANLIK

Sıklıkla bel kalça oranının artması , birikme tarzında  gövdede yağlanma gözlenir.Bu durum hastalara ek riskler getirmektedir.
Normal vücut ağırlığına sahip PKOS hastalarında da  bel/kalça oranı artmıştır .

POLİKİSTİK OVER HANGİ HASTALIKLARLA KARIŞABİLİR ?

Ayırıcı tanıda  hipofizer ve böbreküstü bezi hastalıkları, hiperandrojenizme neden olan hastalıklar bulunmaktadır. Bazı ilaçların kullanımı hiperandrojenizme ya da hiperandrojenemik değişikliklere yol açabilir .Erkeklik hormonu yüksekliği yapan  tümörler ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Prolaktin ile ilgili bozukluklar ve tiroid hastalıkları da ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken durumlardır. PKOS'de %30'a varan oranlarda hafif orta düzeylerde prolaktin yüksekliği görülebilir. Tiroid hastalıklarında da adet düzensizlikleri görülebilir.
İlginç sonuçlar
PKOS'li hastaların anne ve kız kardeşlerinde artmış sıklıkta bulunmasının yanı sıra baba ve erkek kardeşlerde de serum androjen düzeyleri artmış gibi görünmektedir.
Ayrıca tüm birinci derece yakınlarda insülin direnci bozukluklarının görülme riski daha fazladır.

POLİKİSTİK OVERDE TEDAVİ

POLİKİSTİK OVERDE KİLO VERME 

Bu hastalarda bilinen en etkin tedavi zayıflamadır. Hasta ağırlığının en az %5'ini kaybettiğinde hem hiperinsülinizm hem de hiperandrojenizm azalmaktadır.
Gebe kalma şansının artması  insülin düzeylerinin ve serbest testosteron düzeylerinin azalması için vücut kitle indeksi nin %27'nin altına indirilmesi gerekmektedir. Hafif şiddetteki obezite (vücut kitle endeksi >27 Kg/m2) bile ovulasyon şansını belirgin olarak azaltmaktadır.Ayrıca fazla kilolu hanımlar ileride Tip 2 Diabete yakalanma riski nin  fazla olduğu söylenmelidir. Buna ilaveten hiperinsülinemi direkt ateroskleroz  ve kan yağları üzerinde olumsuz etki yaparak kalp damar hastalığı riskini artırmaktadır. 

İNSÜLİN DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR

İnsülin fazlalığının erkeklik hormonu artışına  yol açtığı fikri  insülin düşürücü ilaçların tedavide kullanılabileceğini düşündürmüştür.

POLİKİSTİK OVERDE DOĞUM KONTROL HAPLARI

Oral kontraseptif ilaç kullanımı over morfolojisini etkileyebilir.

KILLANMA AZALTICI İLAÇLAR 

Siproteron asetat  en sık kullanılan kıllanma karşıtı ilaçtır.Flutamid, finasterid, ketakenazol gibi ilaçlar kullanılabilir.

İNFERTİLİTE BAŞVURU

Gebe kalamama şikayeti ile gelen hastada ilk sorgulanan adet düzeni ve eşinin sperm testi olmalıdır.
21-35 günde bir adet döngüsü olan hastada, çok büyük ihtimalle düzenli yumurtlama oluyordur. Yine de yumurtlamanın ispatı için bazı hormon testleri gerekebilir.
İlk ultrason incelemesi doğumsal anomaliler, myomlar, yumurtalık kistleri, çikolata kistleri, tüplerdeki sıvı birikimlerini, polikistik over sendromunu tanımada faydalı olur.
Tüplerin açıklığını tespit etmede rahim filmi halen en basit ve etkili yöntemdir.
Geçirilmiş cerrahi , enfeksiyon ve çikolata kisti öyküsü olan hastaya ek olarak laparoskopi de yapılabilir.
Rahim içi kitle ya da yapışıklık varlığında histereskopi yapılabilir. Yine tekrarlayan gebelik kayıpları, olumsuz aşılama ve tüp bebek sonuçları gibi durumlarda da histereskopi gerekebilir. Histereskopi halen rahim içi kitleyi direkt olarak görebilen tek yöntemdir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA CİNSEL HAYAT

POLİKİSTİK OVERDE CİNSEL HAYAT

Polikistik overli hastalarda cinsel isteğin fazla olduğu düşünülse de…
hastadaki depresyon riskinin fazla oluşu,
kiloya bağlı vücut imajı ile ilgili memnuniyetsizliği,
diabete olan yatkınlığı,
kıllanma fazlalığı ve bundan duyulan çekinceler

gibi nedenlerle gerçekte çok da istekli kadınlar olduğunu düşünmem…

Yapılan bir çalışmada 16 haftalık egzersiz programı sonunda

ağrılı cinsel ilişki sıklığında azalma,
cinsel istekte artma,
seksüel heyecanlanmada artış,
vajinal ıslanmada artış,
orgazmda olumlu yönde artış gözlenmiş.
Genel olarak cinsel tatminleri artmış…

Ayrıca kadınların bel kalça oranlarında azalma, erkeklik hormonu düzeyinde düşme, ruhsal gerginliklerinde azalma gözlenmiş.

Yani sporun seksüel faydaları da ispat edilmiş, genel olarak cinsel doyumu arttırdığı görülmüş.

POLİKİSTİK OVER VE DİABET

POLİKİSTİK OVER VE DİABET

 

Polikistik over çeşitli şekillerde düzensiz adet döngüsü, kıllanmada artış veya erkeklik hormonu seviyesinin yüksekliği ile tanımlanan bir durumdur. 

Polikistik overli hastada bozuk glikoz toleransı, şeker hastalığı ve gebeliklerinde gebelik şekeri riski artmıştır. Bu risk her yaşta fazladır. Şişmanlık  bu riski artırmakla beraber, şişman olmayan hastalarda da şeker hastalığı riski yüksektir.
Polikistik overli hastaların şeker metabolizması kontrolleri, her 1-3 yılda bir değerlendirilmelidir.
Polikistik overi olup, vücut kitle indeksi 25’in üzerinde olan, ailede şeker hastalığı öyküsü olan, zaten anormal glikoz intoleransı tespit edilmiş olan, hipertansiyonu olan kişilerde oral glukoz tolerans testi yapılmalıdır.

Şeker yükleme testleri yaptıramayan hastaların takipleri HbA1c, açlık ve tokluk kan şekeri ile de yapılabilir.
Gebelik planlayan veya kısırlık tedavisine başlayacak polikistik overli kadınlara da oral glukoz tolerans testi  önerilmelidir. Eğer gebelik öncesinde bakılmadıysa, gebeliğin 20. Haftasından önce şeker yükleme testleri önerilmelidir. 

Tüm PKOS’lu kadınların gebeliklerinde 24-28. Gebelik haftalarında şeker yükleme testleri istenmelidir. 

 
100% PRIVACY
PRIVACY NOTICE
 
Your reason for applying to our Antalya clinic and your personal information will be kept completely confidential within the scope of your legal rights (T.R. Ministry of Health Patient Rights Regulation R.G. 01.08.1998, 23420).
No information about your personal information, illness and treatment is given to other people.