SİSTOSEL REKTOSEL

Yasal Uyarı | SİSTOSEL REKTOSEL

Bu web sitesindeki içerikler tamamen  tanıtım ve bilgilendirme amaçlıdır. Sağlık probleminizin çözümü için doktor muayenesi gerekmektedir.Bu sitedeki bilgilerin hekim kontrolü olmaksızın uygulanması durumunda oluşabilecek her tür şikayet ve durumdan Op.Dr. Güray Ünlü sorumlu değildir.

Bu konuda toplam 1 içerik bulundu.

SİSTOSEL REKTOSEL

 
Pelvik organların bir veya bir kaçının normal  pozisyonlarından daha aşağıya doğru yer değiştirmesi, fıtıklaşmasıdır. 

CİNSEL  ORGAN SARKMALARININ NEDENLERİ

Pelvik relaksasyon yapan neden  pekçok tur. Yaş, menopozal durum, gebelik, vaginal doğum, obezite, kronik öksürük, kronik  kabızlık ,  genetik  faktörler,  geçirilmiş  histerektomi,  ayakta  ağır  kaldırma  işlerinde  çalışanlarda  sık görülmektedir. 
Pelvik organlarda sarkma olan hastaların % 30‘unda ailesinde de sarkma öyküsü vardır.Özellikle beyaz ırkta  kollagen  içeriği azlığına bağlı sarkma daha çok gözlenebilir. Zor  doğum sonrası sarkma ,  iri  bebek  doğurma ve müdahaleli doğumlar , endopelvik fasiada yırtılma ve gerilme ile çatlaklar oluşturur ve  peşinden cinsel organlarda sarkma yapabilir. Kronik kabızlık ve öksürük bu hasarı arttırabilir. Pelvik taban kasının sinir yaralanması da etkendir.

PELVİK ORGAN SARKMASI SIKLIĞI

Her  9  kadından  biri  pelvik  relaksasyon   ve  /veya  stress  inkontinans  nedeniyle  en  az  bir  kez operasyon geçirmektedir.

PELVİK ORGAN SARKMALARININ BELİRTİLERİ

Hasta en çok ele  gelen vajende  kitle hissi ile başvurur. Sarkan yapılar vajende bası hissi doğurabilir. Yürürken  ve ayaktayken  sarkma şiddetlenebilir. Cinsel ilişkide  ses  gelmesi   olabilir.
Sarkma olan hastaların % 40 'ında idrar kaçırma yaşanabilir. İdrar yaparken elle mesaneyi itmek ve destekleyerek idrar yapmak gerekebilir.Mesanede sarkan alanda idrar kalabilir ve idrarı tam boşaltamama olabilir.Sarkan organların mukozası dışarı ağızlaştığından zamanla bası ülserleri ve iritasyon gözlenebilir.

CİNSEL ORGANLARDA SARKMANIN TÜRÜ 

Klinik sınıflandırma sarkan veya sarkıyor imajı yaratan organa göre yapılır. 
Başlıca  yer  değiştiren  organlar;  mesane,  üretra,  uterus  ve  rektumdur.  Pelvik  relaksasyon vajina  referans  alınarak tarif edilmektedir.

PELVİK ORGAN SARKMASI TANISI 

Tanı vajinal  muayene  bulgularına  dayanır.  Görüntüleme  yöntemlerinin  tanıda   kullanılmasında  fikir  birliği yoktur.
Enteroselin rektoselden  ayırt edilmesi için rektal  muayene faydalı olabilir. Ayakta da muayene  yapılabilir. 
TEDAVİ: 
Belirti vermeyen  hafif  olgularda  tedavi  gerekmeyebilir.   
Ameliyatsız  yaklaşımda  pesser ler kullanılabilir.  
Temel  tedavi  cerrahidir.  Pelvik  taban  zayıflıkları  onarılır. 
40  yaşını    tamamlamış  ve  çocuk isteği  olmayan hastalarda rahim sarkması da varsa   vajinal  histerektomi  uygulanır.  
Genç  hastalarda  Manchester/Fothergill  operasyonları uygulanabilir. 
Round ligamenlerinin kısaltılması ve karın ön duvarına fiksasyonu yani klasik  üteropeksi sonuçları iyi değildir.
Uterin descensus ve vaginal kaff prolapsusunda, son yıllarda sakrospinöz  ligament  fiksasyonu,  retro  peritoneal   abdominal  uterosakropeksi,  sakral  kolpopeksi  ameliyatları  yapılır.
Yaşlı, histerektomi  uygulanamayacak  hastalarda  vajınal  mukoza  çıkarılarak  Le Fort operasyonu ile vajen  tamemen  kapatılır.

SİSTOSEL 

Mesane  tabanının  sarkması durumudur . Mesanede  sarkma  ile beraber  çeşitli idrar  şikâyetleri ve bazen de idrar kaçırma  vardır. Vajen üst duvarında dışarıya doğru sarkan bombeleşme gözlenebilir. Beraberinde  mesane boynunun mobilitesinde artış olabilir. İleri formlarında işeme sonrası  mesanede idrar kalması olabilir.Bazen elle destekleyerek işemeye çalışan hastalar olur.Tedavisi cerrahidir.

SİSTOSEL  TANISI :  

Vajinal muayene  ve muayenede ıkınmanız söylenerek teşhis koyuyoruz. İdrar kaçırma varsa ürodinami testi istenebilir. Ultrason ile de sarkmanın derecesi görülebilir.
Sistosel ameliyat teknikleri :
Anterior kolporafi yapılır.Fakat ek olarak aşağıdaki operasyonlar da yapılabilir.
-Retropubik kolposüspansiyon (marshall marchetti krantz operasyonu )  ile  paraüretral  doku  simfizis  pubise  asılır.
-Burch  kolposüspansiyonu  (paravaginal  dokular  cooper ligamentine)   yapılabilir.
-Paravaginal  defekt  onarımı  (lateral  vaginal  duvarlar  arkus  tendineusa  asılır)  içerir.
Bu teknikler  alt  üriner  yolu  retzius  boşluğu na doğru kaldırır. 
-İğne  prosedürü  (pereyra  ve  stamey  prosedürü). 
-Paravaginal  onarım.  
-Eğer  intrinsik  üretral  sfinkter  disfonksiyonu  varsa  kolpografi anteriora  ek olarak  sling  prosedürü, artifisiyel enjeksiyonlar, periüretral enjeksiyonlar yapılır.

ÜRETROSEL

Üretra ( idrar çıkış bölgesi ) alt duvarının sarkmasıdır.Üretranın alt 1/3 ‘ü östrojen bağımlıdır.Özellikle menopozal evreyle beraber üretrada sarkmalar gözlenebilir. Ağrılı idrar yapma, idrarda yanma, idrar çıkış bölgesinde ülserasyon  gözlenebilir.

SİSTOÜRETROSEL

Mesane ve üretra ( idrar çıkış bölgesi) alt duvarının sarkmasıdır.

REKTOSEL

Rektum üst duvarının vagene doğru kabarmasıdır. Özellikle zor doğumlardan sonra levator ani denilen pelvik taban kaslarının zayıflaması ve ayrılması ile dışkı kanalında fıtıklaşma olur.Bazen dışkılama esnasında bu fıtıklaşma vajene doğru bir hayli fazla olur .Buna bağlı olarak kabızlık gözlenebilir.
Rektosel ameliyat teknikleri :
Kolporafi posterior
Kolpoperinorafi  ameliyatları yapılır.

ENTEROSEL 

Douglas boşluğu denilen karın iç boşluğunun en alt kısmının vajene sarkmasıdır. Bu sarkma tipinde ince barsaklar vajene doğru kabarır. Rektoselden ayırımda  rektal muayene  gerekebilir. 
Moschowitz operasyonu; abdominal yoldan kul-de-sak  daraltılarak  bir  seri  sirküler  sütür  konur.  Halban  operasyonu;  sütürler  sagittal  konur.  
McCall kuldoplastisi; sakro uterin ligamentler yaklaştırılır.

RAHİM SARKMALARI

Descensus  uteri:  uterusun  aşağı  doğru  yer  değiştirmesidir.  
Dessensus  kolli  uterin  elangasyo:  Rahimin aşağı doğru yer değiştirmesi ile birlikte rahim ağzı uzunluğunda artış olmasıdır. 
Prolapsus  uteri  parsiyalis: Rahimin  kısmen  vajen dışına  çıkmasıdır.  
Prolapsus  uteri  totalis:  Rahimin  tümünün  vajen  dışında olmasıdır.
100% PRIVACY
PRIVACY NOTICE
 
Your reason for applying to our Antalya clinic and your personal information will be kept completely confidential within the scope of your legal rights (T.R. Ministry of Health Patient Rights Regulation R.G. 01.08.1998, 23420).
No information about your personal information, illness and treatment is given to other people.