POLİKİSTİK OVER

Antalya POLİKİSTİK OVER Tedavisi Hakkında bilmek ve sormak istedikleriniz için ulaşınız.

.

 

POLİKİSTİK OVER NEDENLERİ NEDİR?

Günümüzde halen sendromun nedeni ve tanı kriterleri hakkında tartışmalar sürmektedir.
Yumurtalık fonksiyonlarını yöneten hormonlarda değişiklikler, insülin salınım ve etki bozuklukları, beraberinde genetik faktörler ön plana çıkmaktadır.

POLİKİSTİK OVER TANISI NASIL KONUR? 

AŞAĞIDAKİ ÜÇ KRİTERDEN İKİSİNİN BİRLİKTELİĞİ OLMALIDIR: 

l. Yumurtlamanın bozulması
2.Klinik ve/veya biyokimyasal erkeklik hormonu fazlalığı,
3.Ultrasonografıde polikistik overler.

POLİKİSTİK OVERDE TEST SONUÇLARI 

LH düzeylerinde ve LH/FSHoranında artış vardır. %25-60 hastada insülin seviyesinde artış ve  insülin direnci saptanabilir.
Polikistik overde ultrasonografi  görüntülemesinde 2-9 mm çaplı, 12 veya daha fazla follikül olması ve/veya artmış over hacimi (> 10 mL)  gözlenir.Bu bulgunun tek overde olması yeterlidir.
Ultrasonografık polikistik over görüntüsü, sağlıklı kadınlarda da %20'lere varan oranlarda bulunabilir. 

POLİKİSTİK OVER BELİRTİLERİ NELERDİR? 

İlk ergenlikten  itibaren başlayan adet düzensizlikleri, kıllanma, akne, ciltte yağlanma, saçlarda dökülme ve gebe kalmada güçlük ile karşımıza çıkmaktadır. % 50 hastada şişmanlık olabilir. Hastaların  %20' sinde adetlerin düzenli olabileceği de bildirilmiştir . Ayrıca, etnik özellikler ve bireysel farklılıklara bağlı olarak, her hastada hirsutizm bulunmayabileceği de akılda tutulmalıdır. 
Kıllanma                %60-90
Seyrek adet görme %50-90
Kısırlık                    %55-75
Polikistik over görünümü %50-75
Şişmanlık                 %40-60
Adet görmeme        %25-50
Akne                        %20
Normal adet düzeni %22 oranında gözlenir.
Kıllanmada  üst dudak, çene, göğüs bölgesi, sırtın alt ve üst kısmı, alt ve üst karın, kol ve bacakların üst kısımlarına bakılır ve kıllanma derecesi belirlenebilir.

POLİKİSTİK OVERDE ŞİŞMANLIK

Sıklıkla bel kalça oranının artması , birikme tarzında  gövdede yağlanma gözlenir.Bu durum hastalara ek riskler getirmektedir.
Normal vücut ağırlığına sahip PKOS hastalarında da  bel/kalça oranı artmıştır .

POLİKİSTİK OVER HANGİ HASTALIKLARLA KARIŞABİLİR ?

Ayırıcı tanıda  hipofizer ve böbreküstü bezi hastalıkları, hiperandrojenizme neden olan hastalıklar bulunmaktadır. Bazı ilaçların kullanımı hiperandrojenizme ya da hiperandrojenemik değişikliklere yol açabilir .Erkeklik hormonu yüksekliği yapan  tümörler ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Prolaktin ile ilgili bozukluklar ve tiroid hastalıkları da ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken durumlardır. PKOS'de %30'a varan oranlarda hafif orta düzeylerde prolaktin yüksekliği görülebilir. Tiroid hastalıklarında da adet düzensizlikleri görülebilir.
İlginç sonuçlar
PKOS'li hastaların anne ve kız kardeşlerinde artmış sıklıkta bulunmasının yanı sıra baba ve erkek kardeşlerde de serum androjen düzeyleri artmış gibi görünmektedir.
Ayrıca tüm birinci derece yakınlarda insülin direnci bozukluklarının görülme riski daha fazladır.

POLİKİSTİK OVERDE TEDAVİ

POLİKİSTİK OVERDE KİLO VERME 

Bu hastalarda bilinen en etkin tedavi zayıflamadır. Hasta ağırlığının en az %5'ini kaybettiğinde hem hiperinsülinizm hem de hiperandrojenizm azalmaktadır.
Gebe kalma şansının artması  insülin düzeylerinin ve serbest testosteron düzeylerinin azalması için vücut kitle indeksi nin %27'nin altına indirilmesi gerekmektedir. Hafif şiddetteki obezite (vücut kitle endeksi >27 Kg/m2) bile ovulasyon şansını belirgin olarak azaltmaktadır.Ayrıca fazla kilolu hanımlar ileride Tip 2 Diabete yakalanma riski nin  fazla olduğu söylenmelidir. Buna ilaveten hiperinsülinemi direkt ateroskleroz  ve kan yağları üzerinde olumsuz etki yaparak kalp damar hastalığı riskini artırmaktadır. 

İNSÜLİN DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR

İnsülin fazlalığının erkeklik hormonu artışına  yol açtığı fikri  insülin düşürücü ilaçların tedavide kullanılabileceğini düşündürmüştür.

POLİKİSTİK OVERDE DOĞUM KONTROL HAPLARI

Oral kontraseptif ilaç kullanımı over morfolojisini etkileyebilir.

KILLANMA AZALTICI İLAÇLAR 

Siproteron asetat  en sık kullanılan kıllanma karşıtı ilaçtır.Flutamid, finasterid, ketakenazol gibi ilaçlar kullanılabilir.

Antalya POLİKİSTİK OVER Doktoru, Antalya POLİKİSTİK OVER Kliniği, Antalya POLİKİSTİK OVER Tedavisi, Antalya En Yakın POLİKİSTİK OVER Kliniği,Antalya En Yakın POLİKİSTİK OVER Doktoru arıyorsanız bize ulaşınız.

.